Takavvattning


Takavvattning
BOLIST och Örkelljunga Lantmannaaffär har en bred och stor kunskap inom tak för alla typer av byggnader. Vi är Sveriges mest lokala bygg- och järnhandel.

Det gäller att skapa bra förutsättningar för sitt hus. Tätt tak, rätt isolering och bra fönster är grundläggande delar men många glömmer faktiskt att en korrekt takavvattning är otroligt viktigt för att huset ska hållas friskt. Principen är enkel, allt regnvatten ska landa på taket, vattnet ska sen vidare ner i en hängränna, ner i stupröret och vidare bort från huset. Slarvar man med någon av dessa delar är risken stor att både fasad och grund kan bli fuktskadade, helt i onödan faktiskt.

Takavvattningens olika delar.

-Fotplåt. Längst ner vid takfoten bör det alltid sitta en fotplåt. Fotplåten har som uppgift att leda vatten från taket ner i hängrännan och dessutom både dölja och skydda den nedre delen av själva taket.

-Hängränna. I hängrännan samlas allt vatten från taket och leds vidare till ett stuprör. Det är mycket viktigt att hängrännan monteras korrekt och att den har rätt fall, det vill säga att vattnet kan rinna mot stupröret och inte bli stående.

Var också noga med att eventuella skarvar på hängrännan är täta. Droppande vatten mot fasaden leder på sikt till skador.

-Stuprör. Från hängrännan går ett lodrätt stuprör. Stupröret leder bort vattnet, antingen till en dagvattenledning eller till en egen dagvattenbrunn. Längst ner på stupröret bör man montera en renstratt så att man enkelt kan få bort löv eller grenar som annars sätter igen och täpper till.

Materialval.

Idag finns en rad olika fabrikat och material att välja på till sin takavvattning. De allra flesta väljer plåt som också går att matcha bra mot övriga detaljer på tak och fasad. Idag går det dessutom att få sina plåtdetaljer i ett antal olika kulörer, allt för att kunna anpassa till just ditt hus.

Checklista.

-Se till att rensa hängrännorna ofta. Det samlas mycket löv och barr som hindrar vattnet från att ta sig vidare till stupröret. Har man otur svämmar hängrännan över och vattnet hamnar på fasaden eller fönstren och fortare än man kan ana är skadan ett faktum. Minst 2 ggr per bör man se över hängrännorna på sitt hus.

-Undvik att samla regnvatten i tunnor bredvid huset. Det kan lätt bli översvämning som i sin tur leder vattnet tillbaka mot huset med fuktskador som följd.

 

Välkommen in till oss så hjälper vi dig!

Kent Aimosson 0435-80326