Isolering

 

 

Isolering

Vi har stor kunskap och brett sortiment inom isolering.

I vårt varierande klimat med iskalla vintrar och varma somrar är det mycket viktigt att isolera sitt hus på bästa möjliga sätt. På vintern måste värmen hållas kvar för att få ett behagligt och energieffektivt hus. På sommaren vill man å andra sidan behålla den svala inomhusluften och då ger ett välisolerat hus bra förutsättningar för det. För den som bygger nytt finns det idag tydliga och relativt strikta regler för hur mycket värme ett hus får läcka. För den som har planer att tilläggsisolera sitt hus finns det en rad olika alternativ som alla har sina för- och nackdelar.

Tilläggsisolera tak/vind

Att varm luft stiger uppåt känner de flesta till. I ett dåligt isolerat hus betyder det att den varma inomhusluften drar sig upp mot tak och vind och finns det ingen eller dålig isolering försvinner luften ut. Detta ger höga uppvärmningskostnader och ofta kalla och dragiga golv. Genom att isolera och sätta en mössa på huset stannar värmen kvar och huset känns behagligt att vistas i. Det finns lite olika sätt att isolera vinden på. Antingen isolerar man själva taket med lösull eller isolerskivor eller så isoleras bjälklaget mellan underliggande våning och vindsutrymmet. Att isolera med lösull är relativt enkelt och det går ofta att isolera på ställen som annnars kan vara svåråtkomliga. Att isolera själva taket är vanligast när man behöver kunna nyttja vindsutrymmet för exempelvis förvaring.

Tilläggsisolera väggar

Många är idag medvetna om att en dålig ytterdörr eller fönster läcker mycket värma. Men självklart kan en undermåligt isolerad yttervägg också vara mycket dålig ur både energi- och komforthänseende. I en rätt isolerad vägg stannar värmen kvar i rummet, golven hålls varma och vind, kyla och störande ljud hålls borta. En vägg kan tilläggisoleras både från ut- och insidan. En tilläggsisolering utifrån är ett stort projekt som även påverkar husets utseende. Fördelen är att man kan passa på att byta eventuellt dåligt fasadmaterial. Att tilläggsisolera inifrån är oftast enklare men det finns några viktiga saker att tänka på. Man vill undvika att det stannar fukt i väggen. Detta kan hända om man isolerar alltför tjockt från insidan och om det finns någon typ av ångspärr i den gamla väggen. Gör en ordentlig undersökning och ta hjälp med beräkning av tjocklek på den nya isoleringen.

Den viktiga ventilationen!

Rätt isolering är en vital del för ett hus välmående. Men varmare och tätare hus ökar också behovet av korrekt ventilation. Se till att få rätt omsättning på inomhusluften, då mår både människor och hus bra!

 

Kom in till oss vi hjälper dig! 

Kent Aimosson 0435-80326